Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Ekologiczne Domki „Momenty” 

Cel operacji: Wprowadzenie na rynek nowego przedsiębiorstwa poprzez budowę ośrodka Domki Momenty w miejscowości Słajszewo oraz utworzenie nowych miejsc pracy 

Ekologiczne Domki „Momenty” 2 

Cel operacji: Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez budowę ośrodka Domki Momenty w miejscowości Słajszewo oraz utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie) 

Zdjęcia z budowy