Ekologiczne Domki „Momenty”

Cel operacji: Wprowadzenie na rynek nowego przedsiębiorstwa poprzez budowę ośrodka Domki Momenty w miejscowości Słajszewo oraz utworzenie nowych miejsc pracy 

Beneficjent: The Moments Artur Bistram

Umowa o dofinansowanie 00413-6523.2-SW1110644/20/21 zawarta w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Wskaźniki dofinansowania: 1 nowozarejestrowany podmiot gospodarczy, utworzenie dwóch miejsc pracy oraz wsparcie 1 działalności agroturystycznej i turystycznej

Bez tytułu

Zdjęcia z budowy

                                         Ekologiczne Domki „Momenty”

Cel operacji: Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez budowę ośrodka Domki Momenty w miejscowości Słajszewo oraz utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie). 

Beneficjent: MS Moments Magdalena Sobieraj

Umowa o dofinansowanie 00411-6523.2-SW1110646/20/21 zawarta w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

Wskaźniki dofinansowania: jeden nowo zarejestrowany podmiot gospodarczy, wsparcie jednej działalności agroturystycznej i turystycznej, wdrożenie jednego innowacyjnego rozwiązanie w firmie, utworzenie jednego miejsca pracy.