Regulamin

§ 1. Warunki ogólne

 1. Domki wynajmowane są na doby. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do określenia konkretnej ilości dób w zależności od sezonu.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:007:00.
 4. W domku może być zakwaterowana ilość osób zgodna z wybranym i opłaconym przez Gościa pakietem.
 5. Bez zgody obsługi na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli Gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz jest możliwy do godziny 21:00.
 6. Podczas przekazywania kluczy manager obiektu udziela informacji dotyczących ośrodka a także udziela instrukcji dotyczących wybranych urządzeń elektrycznych oraz kominka stanowiących wyposażenie domków. Moment ten to jednoczesne zapoznanie się ze stanem technicznym, stanem ilościowym oraz urządzeniami w domku.
 7. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń do stanu technicznego w momencie wprowadzania do domku jest jednoczesną akceptacją warunków jakie oferują.
 8. Zwierzęta w ośrodku są mile widziane a ich pobyt należy zgłosić i opłacić na etapie dokonywania rezerwacji. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za pobyt pupila i zobowiązany jest dbać o porządek i czystość po swoim zwierzęciu na terenie całego obiektu. Pies poza miejscami wyznaczonymi powinien przebywać na smyczy. . Jeśli zwierzę jest przyzwyczajone do spędzania czasu na kanapie, fotelu czy łóżku należy zabrać swoje posłanie (koc, kapa, narzuta). Za pobyt zwierzęcia obowiązują dodatkowe opłaty.
 9. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich Gości oraz respektując przepisy ochrony przeciwpożarowej w domkach oraz na terenie całego ośrodka zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń, przedmiotów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędącą wyposażeniem domków czy ośrodka a mogących stanowić zagrożenie pożarem ( grzałki, piecyki, grzejniki, palniki etc.). Zabrania się wnoszenia na teren domków i ośrodka materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 10. We wszystkich domkach oraz na tarasach obowiązuje całkowity zakaz suszenia grzybów. Zakazane jest smażenie na głębokim oleju, szczególnie ryb.
 11. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, zażywanie i palenie substancji narkotycznych i psychoaktywnych. Wyroby tytoniowe można palić na zewnątrz domków z poszanowaniem obecności innych Gości oraz mając na uwadze przepisy pożarowe. Zabrania się gaszenia i wyrzucania niedopałków w inne miejsca niż wyznaczone.

W przypadku nieprzestrzegania zakazu Goście zobowiązani są do zapłaty kary w wysokości 1500 zł.

 1. Grill może być rozpalony wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Na tarasach obowiązuje całkowity zakaz rozpalania grilla.
 2. Każdy z domków wyposażony jest w żeliwny piec . Podczas korzystania z kominka należy  odsunąć od niego wszystkie przedmioty na odległość co najmniej 80 cm. Dzieci przebywające w domku muszą być pod stałym nadzorem opiekuna. Piec bardzo się nagrzewa, w wyniku kontaktu ze skórą może dojść do poparzenia a w razie styczności z  przedmiotami może wywołać pożar.
 3. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz poruszania się innym pojazdem niż rower, wózek czy hulajnoga. Samochód należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym. Obiekt Domki Momenty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież samochodu bądź innego pojazdu Gościa.
 4. Obiekt Domki Momenty nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Gości rzeczy na terenie ośrodka, w domkach oraz na parkingu.
 5. Obiekt Domki Momenty nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody czy urazy wynikające z braku nadzoru, niewłaściwego korzystania z przedmiotów, nieostrożności, nie stosowania się do Regulaminu czy obowiązujących przepisów prawa oraz innych zdarzeń na terenie Ośrodka.
 6. Przy każdorazowym opuszczeniu domków prosimy o sprawdzenie czy drzwi i okna są zamknięte.
 7. W przypadku zgubienia kluczy do domku obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 8. Domki Momenty pobierają kaucję w wysokości 500 zł na poczet ewentualnych uszkodzeń, kradzieży oraz braków w wyposażeniu, które będą weryfikowane podczas wymeldowania z obiektu.
 9. Każdy kto umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu zobowiązany jest pokryć w całości szkodę. Jeśli kwota kaucji nie pokrywa zaistniałej szkody Gość zobowiązany jest dopłacić różnicę. Wynajęty domek należy pozostawić w takim stanie jak podczas zameldowania w obiekcie.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu Goście zostaną natychmiast wymeldowani z obiektu. W takiej sytuacji Goście nie są uprawnieni do żądania kwoty zwrotu za niewykorzystany nocleg.
 11. Na terenie obiektu za dzieci oraz młodzież do lat 18 odpowiadają wyłącznie rodzice bądź opiekunowie.
 12. Domki Momenty graniczą z rzeką Chełst, do której dostęp mają wszyscy Goście. Prosimy o sprawdzanie czy furtka prowadząca do zejścia rzeki jest zamykana. Obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci i odpadów do rzeki. Dzieci na terenie rzeki powinny przebywać pod stałym nadzorem rodzica bądź opiekuna.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci według instrukcji znajdującej się w domku.
 14. Prosimy o dbanie o teren zewnętrzny, domki oraz ich wyposażenie. Domki Momenty starają się być możliwie jak najbardziej ekologiczne dlatego będziemy wdzięczni za wyłączanie zbędnego oświetlenia oraz zakręcanie wody.
 15. Zakup pobytu w ośrodku Domki Momenty jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

§ 2.Warunki rezerwacji

 1. Rezerwacja pobytu jest możliwa poprzez system rezerwacyjny oraz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.domkimomenty.pl
 2. Dokonując rezerwacji kupujący zobowiązuje się pokryć całkowitą cenę pobytu plus kaucję zwrotną w wysokości 500 zł.
 3. Dopuszcza się możliwość anulacji w poniższym schemacie:
 4. Na 30  dni kalendarzowych przed planowanym pobytem obiekt zwraca klientowi 100% wysokości rezerwacji
 5. Do 14 dni kalendarzowych przed planowanym pobytem obiekt zwraca klientowi 70% wysokości rezerwacji
 6.  Poniżej 14 dni kalendarzowych przed planowanym pobytem obiekt zwraca klientowi tylko koszt kaucji
 7. Obiekt zobowiązuje się zwrócić kaucję do 7 dni roboczych na numer konta bankowego rezerwującego o ile Goście rezerwowanego domku nie dopuszczą się złamania obowiązującego Regulaminu.
 8. Aktualne cenniki umieszczane są na stronie internetowej www.domkimomenty.pl

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma The Moments Artur Bistram, prowadząca działalność pod adresem: Królewskie Wzgórze 3/22, 80-283 Gdańsk, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5842588781.Możesz się z nami kontaktować za pomocą telefonu: +48 oraz maila: kontakt@domkimomenty.pl. 
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016:
 3. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954).
 4. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną oraz usługi księgowe.
 5. Dane Gości będą przetwarzane przez okres pełnych 6 lat co wynika z przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Prawa Podatkowego.
 6. Każdy Gość może żądać:
 7. dostępu do swoich danych osobowych,
 8. sprostowania danych osobowych,
 9. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 10. usunięcia danych osobowych,
 11. przeniesienia danych osobowych,
 12. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 13. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto każdy Gość może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@domkimomenty.pl.

Rezerwację obsługuje system : HOTRES.pl

Dziękujemy

Sprawdź swojego maila i potwierdź rejestrację

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie, zgodnie z naszą Polityką prywatności.